Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Data: 31.07.2020 r., godz. 16.00    437
W czwartek 30 lipca w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyła się Sesja Rady Powiatu Grójeckiego. W porządku obrad znajdował się Raport o Stanie Powiatu za 2019 rok , oraz m. in. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu i udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
W czwartek 30 lipca w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyła się Sesja Rady Powiatu Grójeckiego. W porządku obrad znajdował się Raport o Stanie Powiatu za 2019 rok , oraz m. in. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu i udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
Starota Grójecki Krzysztof Ambroziak przedstawił radnym prezentację dotycząca raportu o stanie jednostki. W swoim wystąpieniu niejednokrotnie podkreślał bardzo dobą współpracę Zarządu z radnymi oraz gminami. Zaznaczył, iż większość inwestycji, które były podejmowane na terenie powiatu mogły być zrealizowane dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, który wielokrotnie udzielał dotacji na drogi, edukację i inwestycje budowlane, które wyniosły łącznie blisko 7,5 mln złotych. Dziękował również Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Leszkowi Przybytniakowi , za nieustanne starania o wsparcie finansowe dla naszego powiatu. Starosta podkreślił również, że ogromną część funduszy ponad 14 mln jakie pozyskał Powiat, pochodziły od Wojewody Mazowieckiego.
Na inwestycje drogowe, Powiat przeznaczył blisko 25 milionów złotych, które pochodziły z budżetów powiatu, gmin oraz dotacji samorządu województwa mazowieckiego i wojewody. W porównaniu do 2018 roku to blisko o 8,5 miliona więcej środków pieniężnych przeznaczonych na rozwój powiatowej infrastruktury.
Największe inwestycje zrealizowane przez powiat w 2019 roku:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1614W TRZYLATKÓW – KOZIETUŁY
w miejscowości Bielany o długości 2350 mb- Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 151 123,71 zł
• Przebudowa drogi powiatowej Wilczoruda-Michrów w miejscowościach Jurki, Kruszew i Michrów o dł. 5287 mb.- 1 843 667,00 zł
• DROGA POWIATOWA 1604W Szczęsna-Rożce w miejscowości Bikówek o wartości - 1 811 253,00 zł
• Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.- całkowity koszt 2 648 847,32 zł ( dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 1 223 551 ,15 zł )
• Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce- koszt inwestycji 408 482,30 (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 95 250,00 zł)
• zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą- 80 000 zł ( dofinansowanie z PFRON)
• zakup ambulansów 2 karetek dla PCM sp. z o. o. w Grójcu - 950 000 zł
• Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (sterylizatornia). Łączna wartość projektu 2 477 355 ,32 zł

Prezentacja ponadto zawiera informacje o strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego i pracy poszczególnych wydziałów , budżecie powiatu oraz pozostałych inwestycjach. Pan Starosta omówił funkcjonowanie w 2019 roku dwóch szpitali powiatowych, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz powiatowych placówek oświatowych.
Starosta na zakończenie podziękował całemu Zarządowi za pracę w 2019 roku, radnym, pracownikom Starostwa Powiatowego oraz wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem w działania na rzecz rozwoju Powiatu Grójeckiego przyczynili się do osiągnięcia takich rezultatów. Następnie radni debatowali nad raportem zadając pytania zarządowi, po czym przeszli do głosowania. Zarząd otrzymał wotum zaufania- 14 radnych było „za” udzieleniem wotum zaufania a 4 przeciw udzieleniu (Radni z Klubu PiS : Wojciech Wojtczak, Teresa Bednarska, Paweł Iwanicki, Adolf Maciak). W następnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu 14 radnych było „za” , a 4 wstrzymało się od głosu (Radni z Klubu PiS : Wojciech Wojtczak, Teresa Bednarska, Paweł Iwanicki, Adolf Maciak)
Po głosowaniu nad absolutorium dla Zarządu, Starosta podziękował radnym za udzielenie wotum zaufania i absolutorium, później głos zabrał Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Leszek Przybytniak. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jest bardzo usatysfakcjonowany z wyniku głosowania i udzielenia wotum zaufania i absolutorium Zarządowi. Dodał ,że to, co obecnie dzieje się w Powiecie jest bardzo dobre. Podziękował Zarządowi i radnym za działania korzystne dla mieszkańców powiatu grójeckiego. Pogratulował Zarządowi współpracy z gminami powiatu. Podkreślił, że nie było do tej pory Zarządu Powiatu, który by w tak właściwy sposób potrafił funkcjonować z samorządami gminnymi, a przedstawiony raport pokazuje wyraźnie, że w naszym powiecie sytuacja poprawiła się i ta poprawa jest widoczna.
Raport o stanie Powiatu 2019 jest dostępny na stronie BIP Powiatu Grójeckiego